ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

VIDEO EDITING
ShowReel (TVCs)


ACCOUNTS: COSMOTE - VODAFONE - MINISTRY OF TOURISM - MINISTRY OF TRANSPORTATION -      MINISTRY OF CULTURE - MINISTRY OF HEALTH - ΟPAP -  CARREFOUR - HYUNDAI - HELLENIC BREWERY -  FIX HELLAS - KOTSOVOLOS - ΝΙKAS - POWER HEALTH - HELLENIK POST BANK - EUROBANK