ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗΣ - ΘΕΑΤΡΟ "ΑΚΡΟΠΟΛ"ΕΙΡΗΝΗ (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ) - ΘΕΑΤΡΟ "ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ"Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ "ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ"